ประชาสัมพันธ์ใบอนุญาตจัดหางาน

🔊🔊ประชาสัมพันธ์ใบอนุญาตจัดหางาน
#งานในประเทศ #หางานในประเทศ
#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ #คนหางาน✈️✈️
#คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ
#บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ #นำคนต่างด้าวมาทำงาน