สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ฝึกระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2565 – 21 กรกฎาคม 2565 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 3 หลักสูตร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ฝึกระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2565 – 21 กรกฎาคม 2565 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 3 หลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 1.หลักสูตรช่างสีรถยนต์ (ระยะเวลาฝึก 3 เดือน) 2.หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (ระยะเวลาฝึก 3 เดือน) 3. หลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) (ระยะเวลาฝึก 3 เดือน) กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 054-356 -681 – 3 ต่อ 503 หรือ 084-687-4642 (อ.วิภาพรรณ) 084-363-9142 (อ.วิทยา)