สำหรับนายจ้าง

Register with us by filling out the form below.

กำลังปรับปรุง

ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ โดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ
ช่องทางติดตามข่าวสาร : เทศบาลตำบลแม่เมาะ
Facebook : https://www.facebook.com/prmaemoh
Fan page : https://www.facebook.com/tbmaemoh
เว็บไซต์เทศบาล : http://www.tasaban-maemoh.go.th
เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ : https://www.prmaemoh.com
LINE ID : prmaemoh